roztrzygnięcie 11 pakietów 2018

 • Roztrzygnięcie 11 pakietów 2018
  77 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2017

 • informacja_o_wyborze_nakorzystniejszej_oferty_2017_01.pdf
  76 KB

Dostawa żywności , chemii gospodarczej,materiałów biurowych, odzieży roboczej bhp i środków opatrunkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Krzecku na 2017

 • Zapytanie_oferowe_2017_02.pdf
  312 KB

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_dostawa oleju opałowego

 • informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_01.pdf
  65 KB

Zapytanie ofertowe_dostawa żywności, chemii gospodarczej, materiałów biurowych, odzieży roboczej bhp i środków opatrunkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Krzecku w podziale na pakiety - liczba pakietów 11j

 • Zapytanie_ofertowe_03.pdf
  323 KB

Zapytanie ofertowe uzupełniające

 • Zapytanie_ofertowe_uzupelniajace_2015.pdf
  240 KB

Informacja o udzieleniu zamówienia na zapytanie ofertowe

 • informacjao_udzieleniu_zamowienia_ofertowego.pdf
  106 KB