Informacja o udzieleniu zamówienia

76 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

79 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

82 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełmieniu warunków

43 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

60 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

89 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz cenowy pakiet 2,3,4,5,6,7

122 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz cenowy pakiet 1

96 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja

147 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

107 KBPobierzPodgląd pliku