Dostawa żywności , chemii gospodarczej,materiałów biurowych, odzieży roboczej bhp i środków opatrunkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Krzecku na 2023r. w podziale na pakiety – liczba pakietów 11

297 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z otwarcia ofert

99 KBPobierzPodgląd pliku