Bilans jednostki budżetowej

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa do bilansu

8.1 MBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat jednostki

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

1.6 MBPobierzPodgląd pliku